Nøtterøy Osteopati og Fysioterapi

 

Nøtterøy Osteopati og Fysioterapi ble startet opp 1. februar 2006.   Praksisen ligger i første etasje i Volvatbygget - Vestskogen, Nøtterøy.  I tillegg til fysioterapi tilbys osteopati.  Les mer om osteopati på www.fasia.no. Hjemmebehandling kan tilbys etter avtale.  Jeg samarbeider nært med fastleger og privatleger i Volvatbygget, som innebærer at pasientene får en trygg og optimal oppfølging.  Klinikken har pr. i dag ingen avtale med rikstrygdeverket, dette gjør at jeg til enhver tid står fritt til å gi den beste behandlingen for mine pasienter.

Åpningstider Priser
Mandag - Fredag 08.00 -16.30 Første konsultasjon    600kr
  Oppfølgingstimer        450kr
  Hjemmebehandling     Etter avtale