Osteopati                                                                                                                                                                             Osteopati er en helhetlig, funksjonell og manuell behandlingsform som ble utviklet på midten av 1800-tallet av den amerikanske ingeniøren og legen Dr. Andrew Taylor Still. 

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi.  Osteopaten gjør en grundig undersøkelse med sykehistorie, sikkerhetstester, holdningsanalyse, bevegelighetstesting og palpasjon (kjenne etter forandringer/spenninger i vevet).  Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som viser hvor i kroppen de viktigste spenningene er.  Denne diagnosen avgjør så behandlingen, som utføres ved bruk av manuelle teknikker.  Det benyttes mange ulike teknikker som; mobilisering, avspenning, korrigering av ledd (manipulasjon) eller tøyninger. Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming.  Osteopatene er spesielt interessert i å finne sammenhenger til smerter og plager og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen.  "Kroppen henger sammen", struktur og funksjon er gjensidig avhengig av hverandre - dette må tas hensyn til når kroppen behandles.

 

Sikkerhet                                                                                                                                                                                      Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling. Den er spesielt tilrettelagt for hver enkelt pasient.  Osteopaten behandler kun en pasient om gangen.  Sikkerhetstester blir utført for å utelukke sykdomstilstander hvor noen behandlingsformer ikke er passende eller forsvarlige.  Ved mistanke om alvorlig sykdom henvises pasienten til lege.

Hva behandles?                                                                                                                                                            Funksjonelle forstyrrelser i muskel-skjelettsystemet, nervesystemet, bindevevsnettverket, organsystemet, sirkulasjonen og lymfesystemet.  Forstyrrelser i en eller flere av disse systemene kan påvirke og forårsake spenninger i muskulturen som igjen kan resultere i smerter (f.eks ryggsmerter/isjas/prolaps, nakkesmerter, hodepine, PC-relaterte plager).   Osteopati er unikt på den måten at alle de ovennevnte systemene undersøkes og behandles for å korrigere/normalisere plager. 

Klinisk eksempel: En normalt fungerende nyre i menneskekroppen beveger seg opp og ned når vi puster på grunn av mellomgulvet og trykk.  Bevegeligheten til nyren kan bli redusert ved en tilstand som kalles nedsunken nyre.  Dette kan kan forekomme ved slag/skade og påkjørsel bakfra eller fødsler.  En nedsunken nyre kan forårsake isjas-lignende smerter på utsiden av det ene benet p.g.a trykk på nedenforliggende nerver.  Smerter kan også oppstå rett i overkant av korsryggen (virvler T10-T11), da det er fra dette nivået i ryggen nyrene får sine nervesignaler fra.  Denne tilstanden kan over tid også resultere i nakkesmerter.  Dette grunnet nedsatt elastisitet i bindevevet (som omslutter hele kroppen) rundt nyren som via et konstant lokalt drag kan føre til forstyrrelser i nakkens muskulatur.  Nyrene spiller en sentral rolle ved vannlatning, og en forøket spenning og bevegelsestap i bindevevet kan også forstyrre denne funksjonen.  For å redusere smerter/gjennvinne bevegelighet, er det hensiktsmessig å behandle bindevevet rundt nyren som er nedsunken og har redusert bevegelse.  Dette kan ta bort eventuelle smerter på utsiden av benet, i ryggen, i nakken og eventuelle vannlatningsplager.