Fysioterapi

Fysioterapi er en helseprofesjon som omhandler undersøkelse, diagnostisering og behandling av sykdom og funksjonshemming.  Dette gjøres ved bruk av fysikalske metoder som bløtdelsbehandling, gjenvinnelse av tapt bevegelse, rehabilitering og veiledning i trening.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er smerter, plager og funksjonsproblemer som får konsekvenser for bevegelsessystemet. Som grunnlag for vurdering og behandling/tiltak, gjennomgås pasientens sykehistorie og fysioterapeuten foretar funksjonsundersøkelse. I undersøkelsen kartlegger fysioterapeuten bevegelseskvaliteter, holdning, pust og autonome reaksjoner, samt undersøker spesifikke forhold ved hjelp av ulike manuelle fysioterapeutiske metoder. Disse forholdene er informasjonskilder for en funksjonsdiagnose.

Målsettingen med den fysioterapeutiske behandlingen er å skape grunnlag for endringsprosesser som kan lindre og redusere smerte og lidelse og opprettholde eller bedre funksjonsevnen. I både forebygging og rehabilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine ressurser og at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og å hindre utvikling av helseplager.

 

Fysioterapi er en klinisk virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. I det norske helsevesenet er fysioterapi en lovpålagt tjeneste, jf. Lov om helsetjenester i kommuner av 1982.